Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Tworogu

Akty prawne

W niniejszej zakładce zamieszczamy najistotniejsze akty prawne oraz dokumenty przydatne członkom ZNP:

Karta Nauczyciela

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

STATUT

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA

Ponadto przypominamy o możliwości wyszukiwania potrzebnych aktów prawnych na stronach Sejmu RP

http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.