Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Tworogu

Czy wiesz, że…

 

    Ponad 100 – letnie działanie ZNP zawiera różnorodne tradycje. Obok najważniejszych zadań przynależnych związkom zawodowym jest tworzenie warunków  do samorealizacji utalentowanych zetenpowców. I tak kol. Marek Chmura  prezentował swój dorobek na konkursie plastycznym, a kol. Stefan Kudełko zamieszcza swe utwory poetyckie w almanachach poetyckich wydawanych przez Nauczycielski Klub Literacki w Katowicach.
Stefan Kudełko – emerytowany nauczyciel Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie, urodził się w Chełmie. Od 1953 roku związany ze Śląskiem. Studiował polonistykę i pedagogikę w Krakowie i Katowicach. Pisze od niedawna. Debiutował w prasie ogólnopolskiej. Był nagradzany i wyróżniany w konkursach poetyckich. W almanachu „Chcę Ci jeszcze powiedzieć”, wydanym przez Nauczycielski Klub Literacki w Katowicach w 1998 roku, ogłosił kilkanaście utworów poetyckich.
W roku 1999 wydał zbiorek wierszy pt. „Symfonie z szeptu”.

  kudełko1akudełko2a