Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Tworogu

Dokumenty do pobrania

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

WNIOSEK – ZASIŁEK STATUTOWY

STATUT-ZNP-tekst-jednolity-05.03.2015

Karta Nauczyciela 2016

Kodeks Pracy

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o związkach zawodowych