Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Tworogu

KOMUNIKAT po posiedzeniu Prezydium ZG ZNP (23.04.2019) 24 kwietnia 2019

24 kwiecień 2019

Odpowiedzialność za los maturzystów w strajkujących w całej Polsce liceach i technikach spada na rząd. Decyzja o klasyfikowaniu należy do rad pedagogicznych.

Trwa akcja strajkowa!

Prezydium ZG ZNP – po przerwie – zbierze się w czwartek, 25.04 o godz. 9.00.

ZNP wyraża podziw dla tych strajkujących, którzy protestują trzeci tydzień! Jesteśmy razem!

Informator strajkowy od 7 kwietnia