Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Tworogu

Rzeczywiste płace nauczycieli

22 maja 2018

Od 14 maja 2018 r. przez 2 tygodnie Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie prowadzić kampanię bilbordową.

Zarząd ZNP Oddział w Tworogu przekazuje informację Prezesa Związku Kol. Sławomira Broniarza, dotyczącą  kampanii informacyjnej, pokazującej rzeczywiste płace nauczycieli. Tutaj plakat Godnie_zarabiać